Kosten

De consulttarieven zijn vastgesteld volgens landelijk geldende normen en bedragen: € 115,- voor het eerste consult en € 60,- voor vervolgconsulten. 

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een gedeelte van de consulten. Deze declaraties vallen buiten het eigen risico, zodat u dit niet hoeft aan te spreken. Voor meer informatie over de vergoeding van consulten kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl).

Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ. Voor klachten verwijs ik u naar de website van RBCZ of S.C.A.G.

Afzeggen van een consult kan 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging zal het consult volledig in rekening worden gebracht.